Skip to content

Struktur

Efter att en analys av företaget gjorts och en unik arkitektur anpassats för kunden så bör genomförande följas upp genom kontroller av alla system och processer samt säkerställa att drift av desamma fortgår utan incidenter och att allt är optimerat för bästa prestanda. Återigen viktigt att kompetenta beslut ligger bakom varje steg och det är vitalt för att tillgodogöra sig de fördelar som AWS erbjuder optimalt. Marknaden går mer och mer från produktbaserad till tjänstbaserad och det fysiska rummet ersätts i allt högre grav av det digitala rummet. Företag väljer i allt större utsträckning att flytta ut verksamheten till molnet och anledningarna är samma som fördelarna,en högre produktivitet hos arbetskraften, rationaliseringar och centraliseringar för att effektivisera organisationen vilket görs smidigt och snabbt samt att det digitala tjänsteutbudet nu är så stort att det kan vara bra att själv vara verksam inom det digitala området. AWS Cloud erbjuder en rad tjänster från beräkningar och datalagring till avancerad analys av data och artificiell intelligens.

Avveckla

Avveckla ett rätt så diskret ord som inte säger så mycket om man det gäller. Man man avveckla anställda i ett företag, eller på annat sätt även en verksamhet. Fast å andra sidan kan det likväl innebära att man avvecklar något så enkelt som ett abonnemang hos en telefonoperatör även om man kanske inte uttrycker sig så på det sättet.  Och så kan man dra till med andra ord framför allt när det gäller den merkantila sektorn och då brukar likvidation fungera bra som ord.