Skip to content

Och

han fortsätter. Trump vill säga och världen förfasas, eller i alla fall delar av den. Kommer bli en intressant framtid vi har inför oss.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.