Skip to content

IVF

Ivf eller In vitro-fertilisering, eller t.o.m bara provrörsbefruktning är ett sätt för barnlösa par att få barn. Dock så ligger hela fokus där på att det är kvinnan som har problem att bli gravid. Vilket i många fall är den gängse bilden vad problemet ligger någonstans. Det man kanske inte alltid tar i beaktande är att det faktiskt kan vara så att det är det här med den manlig fertilitet det kan hänga på. Det kan kanske beror på att män i allmänhet alltid betraktas som virila och alltid skall kunna vara i stånd att producera barn. Med andra ord mannen kan det inte vara fel på utan bara kvinnan. En syn som på ett sätt ligger kvar i gamla värderingar som inte alltid stämmer. Kan vara något att tänka på om man gärna vill skaffa barn men det inte fungerar.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.