Skip to content

Tiderna

förändras kan man konstatera när det gäller vad som är accepterat att visa sig i för andra. Framför allt när det gäller kläders utformning.  Det som man förr i tiden kunde se i tidningar som förvarades bakom ett skynke i en del tidningsbutiker är vardagsmat nu.  Media exponerar kläder utan tyg beredvilligt dagligdags,f ramför allt på nätet.  Ingen mer än de riktigt religiösa förfasas eller har synpunkter på det. Så om den utvecklingen är av godo eller onda kan man fundera lite på.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.