Skip to content

Digitalur

De flesta vet säkert vad ett digitalur är och vad det innebär. Det handlar helt enkelt om en klocka som visar tiden i form av siffror på en sifferdisplay. Tekniken som oftast används när man pratar om digitalur bygger på antalet svängningar i den kristall som vibrerar inuti den. Med en stadig tillförsel av energi kommer denna kristall att fortsätta vibrera med en jämn frekvens, som en mikroprocessor sedan beräknar tiden utifrån. Denna processor omvandlar sedan dessa vibrationer till elektriska signaler som styr visningen av siffrorna.

Man kan alltså minst sagt säga att det ligger en hel del avancerad ingenjörskonst bakom vad som vid första anblicken ser ut som ett vanligt digitalur. Faktum är att digitala klockor innehåller hundratals, inte sällan tusentals, elektroniska komponenter och andra delar som gör det möjligt att mäta tid. Det är med andra ord inte det enklaste som finns att skapa en klocka, så det är med nyvunnen respekt man bär sitt ur.

Digitalur har varit populära länge, och det riktiga uppsvinget kom vid sekelskiften mellan 70- och 80-talet. De senaste seklerna har dock de analoga klockorna kommit tillbaka i popularitet som exempelvis de från Michael Kors, men digitalur kommer alltid ha en stor ställning i klockornas värld, speciellt i idrottssammanhang. Att lätt kunna se och mäta sekunder är viktigt i olika idrottssammanhang och den digitala tidsangivelsen gör det möjligt att se ner till tusendelar av en sekund, om det är behövligt. Digital tidsangivelse är också standard i många andra komponenter och det är väldigt vanligt förekommande i till exempel klockradio eller annan teknisk apparatur.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.