Skip to content

Monthly Archives: May 2021

Avsluta

Ett aktiebolag kan avvecklas på flera olika sätt. Frivillig likvidation och tvångslikvidation är två olika sätt att stoppa företagets verksamhet I det första fallet råkar detta vara ett frivilligt beslut. Det kan bero på olika orsaker. Det kan vara en rekommendation från styrelsen eller aktieägarna, men orsaken kan vara densamma som dålig lönsamhet eller bristande […]