Skip to content

Monthly Archives: March 2019

Struktur

Efter att en analys av företaget gjorts och en unik arkitektur anpassats för kunden så bör genomförande följas upp genom kontroller av alla system och processer samt säkerställa att drift av desamma fortgår utan incidenter och att allt är optimerat för bästa prestanda. Återigen viktigt att kompetenta beslut ligger bakom varje steg och det är […]