Skip to content

Sittande

Att sitta bekvämt är en förutsättning för att kunna orka arbeta längre pass om man har ett kontorsarbete. Men det gäller inte enbart själva stolen man sitter på att den skall vara bekväm och funktionell. Likadant är det med arbetsbordet eller då skrivbordet i en del fall. För vad som gäller arbetsbord eller packbord som brukar man ibland stå upp och packa saker men det kan likväl gälla små detaljer och då kan det vara en fördel att kunna sitta ned och ha ett packbord som går att sänka. Det vill säga tvärtemot vad man brukar säga om skrivbord att de bör går att höja så personen som sitter och arbetar vid det även skall stå upp och arbeta vissa tidsintervall. Motsatt förhållande gäller då för de som normalt tillbringar arbetsdagen stående på samma ställe.

Avsluta

Ett aktiebolag kan avvecklas på flera olika sätt. Frivillig likvidation och tvångslikvidation är två olika sätt att stoppa företagets verksamhet I det första fallet råkar detta vara ett frivilligt beslut. Det kan bero på olika orsaker. Det kan vara en rekommendation från styrelsen eller aktieägarna, men orsaken kan vara densamma som dålig lönsamhet eller bristande motivation. För aktiebolag måste beslut alltid fattas genom bolagsstämman. Många punkter måste ingå i förslaget för avveckling, och om allt görs utanför årsstämman måste andra dokument bifogas. Till exempel kan en så kallad likvidator föreslås inom ramen för förslaget, men detta krävs inte.